بتن اکسپوز

بتن اکسپوز  در اصطلاح به بتن نمایان گفته می شود که پس از برداشتن قالب روی آن هیچگونه پوششی صورت نمی پذیرد و بتن با بافت طبیعی در سطح به عنوان نمای نهایی در معرض دید قرار می گیرد . 

تادائو آندو ، معمار ژاپنی از افراد پیشرو در بکارگیری بتن به صورت اکسپوز در نمای ساختمان می باشد . 

بتن اکسپوز در سبک بروتالیسم به اوج خود می رسد که ساختمان های بتنی در سرتاسر دنیا ساخته شدند. 

امروزه نیز سبک مینیمال در بکار گیری معمارانه  بتن اکسپوز طرفداران زیادی را در بین معماران جهان به خود اختصاص داده است . 

کاربرد بتن اکسپوز نما امروزه به صورت پیش ساخته با ابعاد و طرح و بافت دلخواه طراحان و معماران قابل ساخت و تولید می باشد .

بیشترین کاربرد بتن اکسپوز در نمای ساختمان برای پوشش قاب سازه ای  می باشد که به صورت U و L با ایجاد لبه های برگشتی تیر و ستون ها را معمارانه پوشش می دهد .

 ساخت و تولید قطعات بتن اکسپوز منطبق با دستورالعمل های انجمن بتن آمریکا و موسسه بتن پیش ساخته آمریکا می بایست صورت پذیرد و قطعات بتنی باید بدرستی عمل آوری گردند .

بافت های  قالب چوبی در بتن اکسپوز طرح های بسیار زیبا ایجاد می کند که هم در نمای خارجی و هم در نمای داخلی جذابیت بصری بوجود می آورد .

از موارد مهمی که در قیمت بتن اکسپوز تاثیر دارد ، هزینه ی قالب و زمان تولید می باشد ،

با توجه به اینکه اغلب طرح های معماری ابعاد خاص خود را دربردارند ، لذا باید برای هر پروژه قالب باید ساخته شود ،لذا هرچه زمان تولید بیشتر شود هزینه ی قالب سازی کاهش می یابد