نشریه جزییات نما

نشریه جزییات نما

نشریه جزییات اجرایی نما و دیوارهای خارجی ( بنایی، بتن پیش ساخته و بتن مسلح به الیاف شیشه GFRC( برای مطالعه و مشاهده دیتیل های اجرایی نماهای آجری و سنگی و همچنین جزییات اجرایی کرتین وال و دیوارهای پشتیبان نشریه ذیل را دانلود فرمایید …
سیستم های پوششی GFRC

سیستم های پوششی GFRC

مزایای جی آر سی در طراحی : -انعطاف و آزادی طراحی بدون محدودیت برای تنوع عظیمی از اشکال پانل و مقاطع - توانایی طراحی پوسته های ساختمان با کمترین اتصالات و گوشه های تیز و لبه های برگشتی -نمایی مشابه با سنگ پیش ساخته و سفال با وزن بسیار کمتر -…