بتن مسلح به الیاف شیشه ای

Aci549 بتن مسلح به الیاف شیشه ای 3-1- تاریخچه عمده تحقیقات اولیه بر روی ترکیبات سیمانی و بتنی مسلح به الیاف شیشه ای (GFRC) در اوایل دهه ۱۹۶۰ انجام گرفت. در این تحقیقات از الیاف شیشه ای از جنس بوروسیلیکات (E - glass) و الیاف شیشه ای از جن…

خصوصیات GFRC را بیشتر بشناسید

Aci549 3-3- خصوصیات GFRC خصوصیات مکانیکی مخلوط های GFRC بستگی به میزان الياف و پلیمر (در صورت استفاده)، نسبت آب به سیمان، حفرات، میزان ماسه، جهت گیری الیاف، طول الياف و عمل آوری دارد. خصوصیات اولیه مخلوط های GFRC در فرایند اسپری، که در طراحی م…

روش های طراحی GFRC

Aci 549 3-6-روش های طراحی  GFRC  در ایالات متحده تاکنون تنها روش های طراحی پانل های دیوار مخلوط های AR-GFRC توسعه یافته است. سطوح تنش طراحی بر مبنای پیش بینی خصوصیات دراز مدت تعیین می شود. هیچ روش طراحی قطعی ای برای مخلوط های GFRC وجود ندارد تا بت…

بتن مسلح به الیاف شیشه E اصلاح شده با پلیمر(P-GFRC)

Aci 549 3-4-2- بتن مسلح به الیاف شیشه E اصلاح شده با پلیمر(P-GFRC) در سال ۱۹۷۹ نوع دیگری از بتن های مسلح به الیاف شیشه ای معرفی شد [21-4] .این محصول از الیاف E-glass  مدفون شده در ماتریس سیمانی، ماسه و پلیمر تشکیل یافته بود. این سیستم GFR…

الیاف های شیشه ای

الیاف های شیشهای کامپوزیت های سیمانی تقویت شده با الیاف شیشه ای عمدتا به منظور تولید اجزای پوسته ای نازکتوسعه یافته اند، که حاوی یک مادهِی چسباننده یا خمیر مالت و حدود 5 درصد حجمی الیاف میباشند کاربردهای دیگری نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است، …

چرا پروژه های GFRC به مشاور نیاز دارند ؟

با توجه به اینکه از تولید GFRC در داخل کشور نزدیک به یک دهه میگذرد واین مصالح به صورت نیمه صنعتی تولید می شوند و استانداردهای اجباری ندارد، دوام این محصولات بتنی بر تولید استاندارد مطابق با دستورالعمل و آیین نامه های معتبر بین المللی می باشد. عمل…

نمای بتنی مسلح به الیاف شیشه(GFRC)

نمای بتنی مسلح به الیاف شیشه(Glass fiber Reinforced Concrete) نویسنده : مهندس ثاقب خانی-مدیر مرکز مشاوره مهندسی جی آر سی GFRC ، یک مصالح ایده آل برای پوشش نماهای ساختمانی می باشد بدلیل آنکه پایا و فرم پذیر است و به عنوان یک مصالح معماری در طی 50…